Knekking av plast

Varmknekking

Ved varmknekking varmes plastplaten opp til den blir myk, knekkes og holdes fast under avkjøling. Ved slik knekking av plast, vil plasten beholde fasongen. Ved varmbøying vil materialet ikke bli skadd, styrken er like stor som hvis materialet var støpt i sammen fasong. I prinsippet kan alle typer termoplast varmknekkes, men visse typer er mer velegnet enn andre

Kaldknekking

Kaldknekking av plastplater foregår på samme måte som knekking av metall, men fordi plast er mer «levende» enn metall, byr det på flere problemer. I knekken oppstår det spenninger, og det er risiko for at platen delvis retter seg ut igjen. Men kaldknekking kan gjøres raskere og billigere enn varmknekking. Videre er det mulig å kaldknekke flere typer polyester. Typiske materialer som kaldknekkes er PEHD og PC. Akryl kan ikke kaldknekkes.

Knekking av plast i Halden

Hvis du trenger hjelp med knekking av plast så er vi klare til å ta i mot deg.